Lokalavdelning Skaraborg

 

BioFoto Skaraborgs programpunkter 2017

Camera Natura Naturfotodagen den 4 feb 2017  INSTÄLLT  (för få anmälda)

Den 4 feb 2017 anordnar tidningen Camera Natura den sk Naturfotodagen i Västerås. Om intresse finns så ordnar vi en resa. Vi åker från Skövde ca 05.45.

Om vi åker minibuss och det blir 5 deltagare blir resekostnaden ca 395 kr/person.

Om vi åker bil och det blir 4 deltagare blir kostnaden ca 415 kr/person.

Vi tillämpar 30 kronors regeln. 30 kr/mil till fordonet.Om du anmäler ditt intresse så fundera lite på vilken tidpunkt på eftermiddagen som just du kan åka hem ( titta på programmet på www.cameranatura.se )

Anmälan via mail till Hans-Olof senast den 15 jan.

Resan betalas kontant den 4 feb   ( ej Swish )

Bilder till tidningen Naturfotografen

Biofoto Skaraborg får en möjlighet att ”visa upp sig” i något av numren under 2017 i tidningen Naturfotografen.

Om du vill deltaga med någon eller några bilder gör du följande. Plocka ut max 5 bilder. Spara bilderna UTAN skärpning i jpg-format i högsta kvalitè och färgrymd Adobe-RGB. Namnge bilderna enl. följande.

förnamnefternamn_nr1_biofotoskaraborg.jpg

Skicka bilderna till undertecknad tillsammans med en bildförklaring på de olika bilderna.

Bilderna skickas till mig senast den 31 jan 2017 

Bildutställning vid Naturum Hornborgasjön

Vid Naturum Hornborgasjön byggs just nu en ny byggnad med bla café, kontor mm. Vi har fått en möjlighet att visa hängande bilder där från den 18 mars till den 15 sept 2017. Tyvärr är utrymmet inte ”jättestort” så vi kan visa 6 st A2 bilder samtidigt. Under den aktuella perioden byter vi bilder så att alla får en möjlighet att visa EN bild.

Bilderna skall ha en tydlig anknytning till Hornborgasjön. Det kan vara miljö eller artbilder.

Om du är intresserad av detta gör du följande:

Välj ut max 5 bilder. Bilderna skall vara i jpg-format med färgrymd Adobe-RGB och max 10 i kvalitè och storlek 49.4 x 32 cm ( liggande eller stående)

Skicka dessa till undertecknad senast den 31 jan 2017.

En arbetsgrupp med John Engström och Per Hagström gör ett urval av bilder så att vi får så stor bredd som möjligt. Den bilden som vi utser av just dina bilder skickar du till mig omgående.

Den bilden skall vara i jpg-format, Adobe-RGB färgrymd och högsta kvalité och storlek 49.4cm x 32 cm 240 dpi. Per Hagström och jag printar och monterar alla bilderna.

Namnge bilderna enligt följande

förnamnefternamn_nr1_hornborga.jpg

Det blir  en viss kostnad vid printning som betalas av resp fotograf.

Räkna med 150-250 kr per bild.

Bilderna skickas till mig senast 31 jan 2017

Bildspel till Naturum Hornborgasjön

Vi skall också göra ett bildspel till invigningen den 18 mars av det nya Naturum Hornborgasjön.

Bildspelet har temat Tranor vid Bjurum.

Om du är intresserad av detta gör du följande:

Välj ut max 10 bilder med motiv ”Tranor vid Bjurum”

Bilderna skall vara i jpg-format, Adobe-RGB färgrymd och högsta kvalite.

OBS! Bilderna skall vara i liggande format och minst 1500 pixlars bredd.

Namnge bilderna enligt följande

förnamnefternamn_nr1_bildspel.jpg

Skicka bilderna till mig senast den 31 jan 2017.

Per Hagström och jag gör bildspelet.

Bilderna skickas till mig senast 31 jan 2017

OBS!  OBS!   OBS!  Skicka inga filer på mail.

Skicka USB minne, skiva eller titta förbi Skultorp

PS Jag jobbar på att starta en Drop-box. Ej klart ännu  DS

 

 

Kommentera