Lokalavdelning Uppland

5/6 startade lokalavdelning Uppland med ett möte i det norduppländska skogarna i skogskojan med namnet Honululukojan. 6 st. deltagare fotograferade och planerade hur kommande träffar ska se.

Nästa träff är ej planerad men sker någon under sommaren med ev. fjärilsfotografering. Kom gärna med förslag på träffar.
Till hösten (oktober) kommer en höstträff anordnas ev. på Örskär. Mer info kommer att komma.

Kontaktperson:  Lotta Lund  (fotografatlottalunddotse?subject=BioFoto Uppland)