Om …

BioFoto Sverige är sedan den 2 april 2011 en fristående svensk naturfotoförening med bl a följande verksamheter …

Styrelse

Ordförande: Curt Leidig  (curtatleidigdotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Vice ordförande: Kyösti Ylinen  (photomanatspraydotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Kassör: Maria Malmström  (ldotmariadotmalmstromathotmaildotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Sekreterare: Anki Hammar  (ankiatankihammardotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot & Forumvärd Fotosidan: Mats Axell  (matsdotaxellatkarlshalldotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot & Webbredaktör: Lotta Lund  (stromsbergskolarinnanatlivedotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot & Mäss-och utställningsgeneral: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot: Jan-Olof Lantz  (lantzfotoatgmaildotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot: Hans-Olof Svensson  (hans-olofdotsvenssonatteliadotcom?subject=Kontakta BioFoto)  

Kontaktpersoner i lokalavdelningarna

Syd: Tomas Hansen  (tomasdothansenatcomhemdotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Väst: Jan Olof Lantz  (lantzfotoatgmaildotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Skaraborg: Hans-Olof Svensson  (hans-olofdotsvenssonatteliadotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Öst: Mats Axell  (matsdotaxellatkarlshalldotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Bergslagen: Christer Sjöberg  (christerdotsjobergatskoladotvasterasdotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Värmland/Dalsland:   Maria Malmström  (ldotmariadotmalmstromathotmaildotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Gävle/Dalarna: Kyösti Ylinen  (photomanatspraydotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Stockholm: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  , Roland Sköldblom, Sten Moberg
Norr: Anders Dahlin  (infoatandersdahlindotcom?subject=BioFoto Norr)  .

Redaktör Naturfotografen

Redaktör Naturfotografen: Christer Sjöberg  (christerdotsjobergatskoladotvasterasdotse?subject=Kontakta BioFoto)  


Biofoto Sveriges stadgar (pdf)

Verksamhetsplan 2017

Presentation av BioFoto Sverige

Powerpoint: Presentation Biofoto – ver. 2 eller pdf.:   Presentation Biofoto – ver. 2

Informationsbroschyr att skriva ut.