BioFoto Sveriges nya webb

Här ser du vår nya webbplats växa fram. Tanken är att den skall bli enklare för medlemmarna att ladda upp/visa bildspel och skriva i. Förhoppningsvis kommer kalendariet att bli bättre integrerat och ge lokalavdelningarna utökade möjligheter att marknadsföra sina olika aktiviteter.

F.n arbetar jag bl. a. med

* Registreringsprocessen och hur vi kan hanterar medlemsförteckningen på ett smidigt sätt – i stort sett klart

* Överföring av medlemsuppgifter från gamla webben – test påbörjat

* Kategorier för olika slags innehåll – nästan klart

* Behörigheter för olika användare – klart

* En bildspelsfunktion som skall visa de s. k. utvalda bilderna i de senaste inläggen – kvarstår