Hälleskogsbrännan…

I slutet av juli 2014 härjade den största skogsbranden i modern tid i Sverige. Inte mindre än 14000 hektar skog brann ner i Västmanlands län. Av knappt hälften, 6420 ha, bildade länststyrelsen i Västmanlands län 2015 ett naturreservat för att överlämna all återväxt på markerna till naturen. Höste…

Se mer om Hälleskogsbrännan… på Wildlifephotographer.se | Leif Bength

Lämna ett svar