Lokalavdelning Uppland

Aktiviteter 2019

Någon gång i början av Juni
Ett besök bland guckuskorna, en orkidé som är så speciell. Besöket kommer vara vid Måsjön, Gimo, en av de största lokalerna av guckusko i norduppland.
Mer info kommer plus datum då vi vet att de blommar.

31 mars
Vi besöker Hjälstaviken och fotograferar fåglar. Tillsammans med Biofoto Stockholm
Vi träffas kl. 0800 vid mötesplatsen Parnassen
Medtag glatt humör, gofika och utrustning för att se och fota fåglar bl.a.

Vi ses!!

För info mm kontakta Lotta Lund