Valberedningen börjar sitt arbete

Nu börjar vi vårt arbete i valberedningen. Hör gärna av dig till nån av oss om du har synpunkter eller förslag till valen på årsmötet.

Maria Malmström, Karlstad 054-56 66 13

Ingemar Malmström, Karlstad (sammankallande) 054-56 66 13

Tomas Hansen, Malmö 040-49 48 14

Lämna ett svar