Valberedningen börjar sitt arbete

Nu börjar vi i valberedningen vårt arbete. Om du har frågor, synpunkter eller förslag som rör valen på föreningens årsmöte till våren så kan du gärna höra av dig till nån av oss.
Valberedningen består av:
Ingemar Malmström, Karlstad, sammankallande, 070-6443393
Lennart Johanzon, Åhus
Mikael Roos, Lidingö

Lämna ett svar