Delta i BioFoto Sveriges fototävling

BioFoto Sverige arrangerar en fototävling en om året.

Dags att skicka in bilder till till årets fototävling!

Tema denna gång är:   Vatten

En bild per deltagare.

Skriv gärna en förklarande text till bilden och ditt namn.

Tävlingen är öppen för alla BioFotos medlemmar.

Skicka in ditt bidrag på mail till fototavlingatbiofotodotse  (fototavlingatbiofotodotse)  

Bilderna skall vara i jpeg-format.

Storlek 1200 px på höjden (bredd beroende på bildens proportioner)

Normala 2:3-bilder blir då 1200×1800 för liggande och 800×1200 för stående.

Färgrymd sRGB

Bidraget skall vara inskickat senast den 30 oktober 2020

Döp filen med ditt namn.

Tävlingen avgörs senast 1 Januari 2021 och resultatet och bilderna kommer att publiceras på vår hemsida.

Vi utser 3 st vinnare vid varje tävling.

1:a pris Presentkort på 1000 kr på Scandinavian Photo
2:a pris Presentkort på 500 kr på Scandinavian Photo
3:e pris Presentkort på 250 kr på Scandinavian Photo

1:a och 2:a pris är sponsrade av Scandinavian Photo och 3:e priset är sponsrat av BioFoto Sverige.

Vinnande bidragen planerar vi att visa på hedersplats på Fotomässan i Stockholm!

I Juryn sitter Arne Berneklint och Olle Bjernulf. Till varje tävling kommer det att knytas ytterligare 2 jurydeltagare.

Arne Berneklint

TÄVLINGSREGLER
Fotografen skall vara medlem i BioFoto.
Max ett bidrag per fotograf.
Tidigare prisbelönta bilder i Biofototävlingar är inte tillåtna.
I och med deltagande medger fotografen att namn och bild får publiceras  i sammanhang som rör tävlingen.
Eventuell vinstskatt betalas av fotografen.
Domarnas beslut kan inte överklagas.
Normal bildredigering är tillåten men inte uppenbar manipulering som vilseleder betraktaren.
Ramar på bilderna är inte tillåtna.
Text/signatur i bilderna är inte tillåtet.

Tävlingskommittén