Lokalavdelning Stockholm

På denna sida finner du aktuella aktiviteter och meddelanden från lokalavdelningen i Stockholm. Kontaktperson är Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=BioFoto Stockholm)  

Program Biofoto Stockholms län 

Kommande aktiviteter 2019


 • 6 november – Medlemsmöte på Scandinavian photo

  • Start 19.00
  • Mötet leds av Arne Berneklint
  • Filmvisning och demo – Jenny Pettersson
  • Bildvisning från Ungerns fågelliv – Arne Berneklint
  • Bildvisning – Anders Molin
  • Bildspel om Gotlands Raukar – Bertil Eklund
  • Preliminär information om vårens aktiviteter – Uno Fors
 • 24 november – Fotoutflykt till Långviksträsk

  • Värdar är Anders Molin och Arne Berneklint
  • Här finns mycket att fota, en hel del för landskapsfotografen och macro-dito
  • Se mer på https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besoksmal/naturreservat/langvikstrask.html
  • Samling kl 9:00
  • Med bil: kör söderut på Ingarövägen och fortsätt in på Eknäsvägen. Ta första avfarten i rondell till Mörtviksvägen. Sväng vänster till Klacknäsvägen. Efter cirka 5,5 km ligger reservatets lilla parkering på vänster sida (i reservatets södra del)
  • Buss: ta buss från Slussen. Det finns flera hållplatser kring reservatet. Vandringsleden är lättast att nå från hållplatserna Visman och Fåruddsvägen. Hållplatsen Baldersnäs ligger nära reservatets västra del.
  • Ta med fika
 • 14 december – Stadsvandring och foto

  • Värd är Thomas Atterdal
  • Mer info kommer senare