Om …

BioFoto Sverige är sedan den 2 april 2011 en fristående svensk naturfotoförening med bl a följande verksamheter .

Styrelse

Ordförande: Lotta Lund  (stromsbergskolarinnanatlivedotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Vice ordförande: Kyösti Ylinen  (photomanatspraydotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Kassör: Maria Malmström  (ldotmariadotmalmstromathotmaildotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Sekreterare & Medlemsansvarig: Curt Leidig  (sekreterareatbiofotodotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot & Mäss-och utställningsgeneral: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot: Brita Edberg, Jenny Petersson, Fredrik Kols, Fredrik Nordenskjöld

Kontaktpersoner i lokalavdelningarna

Syd: Curt Leidig  (curtatleidigdotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Väst: Jan-Olof Lantz  (lantzfotoatgmaildotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Skaraborg: Vakant
Öst: Mats Axell  (matsdotaxellatkarlshalldotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Bergslagen: Vakant
Uppland: Lotta Lund  (stromsbergskolarinnanatlivedotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Värmland/Dalsland:   Maria Malmström  (ldotmariadotmalmstromathotmaildotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Gävle/Dalarna: Kyösti Ylinen  (photomanatspraydotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Stockholm: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  , Roland Sköldblom, Sten Moberg
Norr: Anders Dahlin  (infoatandersdahlindotcom?subject=BioFoto Norr)  .

Redaktör för medlemstidningen “Naturfotografen”

Redaktör Naturfotografen: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  


BioFoto Sveriges stadgar (pdf)

Verksamhetsplan 2019

Presentation av BioFoto Sverige

Powerpoint: Presentation BioFoto – ver. 2 eller pdf.:   Presentation BioFoto – ver. 2

Informationsbroschyr att skriva ut.

Om registrering av personuppgifter för BioFoto Sverige och biofoto.se