Om …

BioFoto Sverige är sedan den 2 april 2011 en fristående svensk naturfotoförening med bl a följande verksamheter .

Styrelse

Ordförande: Lotta Lund  (fotografatlottalunddotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Vice ordförande: Kyösti Ylinen  (photomanatspraydotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Kassör: Jenny Pettersson  (jennypetterssonatteliadotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Sekreterare & Medlemsansvarig: Curt Leidig  (sekreterareatbiofotodotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot & Mäss-och utställningsgeneral: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot: Brita Edberg,Fredrik Kols, Fredrik Nordenskjöld, Christer Granberg

Kontaktpersoner i lokalavdelningarna

Syd: Curt Leidig  (curtatleidigdotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Sydost: Christer Granberg  (christeratbildkungendotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Väst: Vakant
Skaraborg: Vakant
Öst: Mats Axell  (matsdotaxellatkarlshalldotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Bergslagen: Jenny Pettersson  (jennypetterssonatteliadotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Värmland/Dalsland: Tore Ohls  (toreattophotodotse?subject=BioFoto Värmland/Dal)  
Gävle/Dalarna: Jörgen Lindgren  (jorgendotlindgrenathoforsdotse?subject=BioFoto Gävle-Dala)  .
Stockholm: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  , Roland Sköldblom, Sten Moberg
Norr: Agne Säterberg  (infoatdestinationhogakustendotcom?subject=BioFoto Norr)  .

Redaktör för medlemstidningen “Naturfotografen”

Redaktör Naturfotografen: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  


Plusgirokonto 1360935-9
Swish 1235640339BioFoto Sveriges stadgar (pdf)

Verksamhetsplan 2023

Geografiska gänser för lokalavdelningar

Presentation av BioFoto Sverige

Powerpoint: Presentation BioFoto – ver. 2 eller pdf.:   Presentation BioFoto – ver. 2

Informationsbroschyr att skriva ut.

Om registrering av personuppgifter för BioFoto Sverige och biofoto.se

Tänk på detta vid bilduppladdning på www.biofoto.se

För bilder som innehåller identifierbara personer bör samtycke inhämtas från dessa personer. Kränkande eller på annat sätt olämpliga bilder kommer att tas bort.