Om …

BioFoto Sverige är sedan den 2 april 2011 en fristående svensk naturfotoförening med bl a följande verksamheter .

Styrelse

Ordförande: Lotta Lund  (stromsbergskolarinnanatlivedotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Vice ordförande: Kyösti Ylinen  (photomanatspraydotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Kassör: Maria Malmström  (ldotmariadotmalmstromathotmaildotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Sekreterare & Medlemsansvarig: Curt Leidig  (sekreterareatbiofotodotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot & Mäss-och utställningsgeneral: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Ledamot: Brita Edberg, Jenny Petersson, Fredrik Kols, Fredrik Nordenskjöld

Kontaktpersoner i lokalavdelningarna

Syd: Curt Leidig  (curtatleidigdotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Väst: Jan-Olof Lantz  (lantzfotoatgmaildotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Skaraborg: Vakant
Öst: Mats Axell  (matsdotaxellatkarlshalldotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Bergslagen: Vakant
Uppland: Lotta Lund  (stromsbergskolarinnanatlivedotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Värmland/Dalsland:   Maria Malmström  (ldotmariadotmalmstromathotmaildotcom?subject=Kontakta BioFoto)  
Gävle/Dalarna: Kyösti Ylinen  (photomanatspraydotse?subject=Kontakta BioFoto)  
Stockholm: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  , Roland Sköldblom, Sten Moberg
Norr: Anders Dahlin  (infoatandersdahlindotcom?subject=BioFoto Norr)  .

Redaktör för medlemstidningen “Naturfotografen”

Redaktör Naturfotografen: Arne Berneklint  (arnedotberneklintatanicandedotse?subject=Kontakta BioFoto)  


BioFoto Sveriges stadgar (pdf)

Verksamhetsplan 2019

Presentation av BioFoto Sverige

Powerpoint: Presentation BioFoto – ver. 2 eller pdf.:   Presentation BioFoto – ver. 2

Informationsbroschyr att skriva ut.

Om registrering av personuppgifter för BioFoto Sverige och biofoto.se

Tänk på detta vid bilduppladdning på www.biofoto.se

För bilder som innehåller identifierbara personer bör samtycke inhämtas från dessa personer. Kränkande eller på annat sätt olämpliga bilder kommer att tas bort.