Lokalavdelning Gävle-Dalarna

På denna sida finner du aktuella aktiviteter och meddelanden från lokalavdelning Gävle-Dalarna. Kontaktperson är [EMAIL Kyösti “Ylle” Ylinen | YLINENatGMAILdotCOM subject=Biofoto Gävle-Dala]

(((((((((((((((((((((((((((((            BioFoto GävleDala.         )))))))))))))))))))))))

Våren är på gång och BioFoto är på språng. Då menar jag vår digitala utställning           I nyhetsbrevet har ni sett vad det går ut på.                                                                          Men här kommer det igen i korta ordalag. Vi har delat landet i fyra delar och BioFoto Gävle dala är en egen del.  Medearna i BioFoto Gävle Dala kan skicka in 2 bilder per person Motivet är fritt och storleken är 2048. Ni ska skriva Ert namn  Bildens titel och bild text. Bilderna kan ni skicka med mail till    mellanatbiofotodotse lycka till med fina bilder.  Önskar      Ylle från Finland  

 Hej Biofoto Gävle Dala. Det var länge sen sist.

Det mesta har informerats via Facebook en längre tid, men vi försöker använda hemsidan mera nu. Hemsidan har fått mycket nytt och fungerar bra                                    Det har inte varit mycket aktiviteter i lokalavdelningen under Korona tiden                       Börje har varit till Studiefrämjandet men dom har stängt tills vidare för Coronan       Nästa aktivitet komer att läggas ut på Facebook och här på hemsidan ( Gävle Dala )      Det går bra att ringa till Börje 0705802105 eller Ylle 0046703327295, eller via messenger    Ha det bra önskar Börje och Ylle