Lokalavdelning Gävle-Dalarna

På denna sida finner du aktuella aktiviteter och meddelanden från lokalavdelning Gävle-Dalarna. Kontaktperson är [EMAIL Kyösti “Ylle” Ylinen | YLINENatGMAILdotCOM subject=Biofoto Gävle-Dala]

(((((((((((((((((((((((((((((            BioFoto GävleDala.         )))))))))))))))))))))))

 

10 okt. Utflykt till Kittan och fotografera Lavskrikor.
Kontakt: Börje Olsson