Lokalavdelning Öst

På denna sida finner du aktuella aktiviteter och meddelanden från lokalavdelning Öst. Kontaktperson är Mats Axell  (matsatkarlshalldotse?subject=BioFoto Öst)  

 

Kontaktpersoner

Inom området för lokalavdelning Öst behövs det flera som kan ställa upp som kontaktperson och ta emot frågor och förslag och hjälpa till med att samordna aktiviteter. Speciellt behövs det någon i södra Östergötland eller nordöstra Småland. Hör av dig om du kan tänka dig att ställa upp som kontaktperson.

/Mats

 


Program