Adressändring

Glöm inte att anmäla ev. adressändring till BioFoto!

Detta är viktigt för att du skall få “NATURFOTOGRAFEN” i brevlådan och för att du skall få nyhetsbrev och annan information från föreningen.

Anmäl adressändring till:
Medlemsansvarig: Curt Leidig  (sekreterareatbiofotodotse?subject=Kontakta BioFoto)