BioFoto Sverige

BioFoto är en naturfotoförening för alla som gillar att vara i naturen, ta bilder med allt från mobilkamera till proffskameran. Vi finns i hela landet med 10 st. lokalavdelningar som ordnar utflykter, utställningar och träffar. Vi har också en medlemstidning ( som vi delar med norska BioFoto) som kommer ut 4 ggr/år.


Ha en härlig sommar Biofotingar!


Nu är BioFotos årliga fototävling 2021 avgjord


På första plats med 36 poäng, Rolf Linder, BioFoto Värmland-Dal med en ”konstnärligt
fantastisk bild med sitt spännande händelserika motiv, rörelse, form och färg. Kompositionen kunde blivit väl statisk med i sin centrering men räddas av en mycket bra färgkomposition, med den gula näckrosblomman asymmetriskt placerad åt vänster omgiven av komplementfärgen lila i full rörelse. Fina färgklanger över lag. Rolig bild!” – Maria Löfroth
Rolf får ett presentkort på Scandinavian Photo på 1000 kr!

Rolf skriver om sig själv: “Jag har fotograferat sedan tonåren och är idag pensionär som lägger mycket tid på naturfoto. Jag bor i Mellerud och är sedan många år ordförande i ortens fotoklubb. Medlem i BioFoto sedan 4-5 år.
Naturfotografering i alla former har alltid varit och är min stora passion. Stora landskap, små
landskap, djur, fåglar, blommor, vatten och detaljer. Knivskarpt eller abstrakt.
Jag söker annorlunda bilder. Helst bilder på motiv som ingen annan har, bilder som skapar
associationer. Strävan är hela tiden att söka efter motiv som ger bilder som upplevs som speciella. Gärna bilder som kräver lite fantasi och tolkning av betraktaren och som inte alltid är så lättlästa. Det är roligt med bilder som för mig är präglade av en relation och närhet – och fantasi och verklighet.”

Temat i tävlingen var denna gång helt fritt.
I juryn satt Olle Bjernulf och Arne Berneklint från BioFoto.
Dessutom deltog i år:
Maria Löfroth, gick ut Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1992. Maria är främst målare
men
arbetar även i andra bildformat och tekniker, både två- och tredimensionella. Maria hämtar ofta sin inspiration i naturen och är numera även aktiv fågelskådare.
Sara Brockmann är en fotograf som är baserad i Stockholm. Hon gillar mest att resa och
dokumentera natur, människor, och kulturer. Alltid öppen för att uppleva nya platser och träffa nya folk.

På andra plats med 35 poäng, Kjell Wiklund, BioFoto Stockholm. ”Gillar berättelsen i
denna bild. Man kan tänka sig vad som på gick innan och efter bilden var tagen. Fin isolering av djuret med en mjuk bokeh i bakgrunden. Bra inramning med den gröna färgen i bokeh, hjälper till att separera djuret från bakgrunden. Väldig fin och rolig stund som är fångad i denna bild.” – Sara Brockmann

Kjell skriver om sig själv:  “Jag började på allvar att fotografera i slutet av 1990-talet. Till att börja med analogt men det övergick snart till digitalt. Jag tycker om att fotografera, så till att börja med blev det lite olika kategorier/genrer (gatufotografering, natur, makro, porträtt och förstås en del semesterbilder). Inriktningen blev ändå rätt så snart att fotografera djur och natur. Jag har lärt mig mycket från de fotoresor som jag deltagit i, övervägande delen med inriktning på att fotografera djur. Ofta har också deltagarna och även arrangörer av resorna jag deltagit i varit medlemmar i BioFoto och från dem har jag fått mycket kunskap och inspiration. Jag tycker också att alla aktiviteter som BioFoto genomför bidrar till att man utvecklas som fotograf.”
Kjell får ett presentkort på Scandinavian Photo på 500 kr.

På tredje plats med 31 poäng, Monica Wennblom, BioFoto Väst.  “En mycket vacker och
stämningsfull bild. Bilden speglar mycket den natur som finns på Island där jag tror denna bild är tagen. Har man själv varit där och upplevt denna storslagna natur blir man imponerad när den skildras på ett så här magnifikt sätt.”  – Arne Berneklint

Monica skriver om sig själv: “Naturfoto och då framförallt landskapsfoto i form av både det stora och det lilla intima landskapet är för mig en ständig källa till inspiration och uttrycksmöjlighet. Allt ifrån det rent dokumentära till det mer kreativa, måleriska återgivandet.
Naturen ger mig en möjlighet till såväl känsloupplevelse som ett ständigt lärande. Sedan 80-talet har mina trogna följeslagare varit den analoga Hasselbladskameran 500C/M, under följande årtionden åtföljd av 503 CW och XPan.
Idag är digitala och viktmässigt lättare följeslagare olika modeller av Nikon och Fuji. Mitt
fotograferande sker såväl i närområde som vid resor. Förutom naturfoto intresserar jag mig för att också fota människor samt den miljö människor skapar i form av t.ex. arkitektur och gaturum. Bilden BLACK LAVA Sand är fotograferad en gråmulen, inspirerande dag på Island.”
Monica får ett presentkort på Scandinavian Photo på 250 kr.

Grattis till alla tre önskar vi i tävlingskommittén.

Vi delar även ut 10 st. hedersomnämnande.

Carina Bodin, BioFoto Uppland, 30 poäng

Tim Beterams, BioFoto Norr, 30 poäng

Lars Lagerqvist, BioFoto Gävle-Dalarna, 30 poäng

Göran Sjöblom, BioFoto Stockholm, 30 poäng – Blåhake

Lars Tjusberg, BioFoto Stockholm, 30 poäng – Härfågel

Roland Magnusson, BioFoto Stockholm, 30 poäng

Leif Liss, BioFoto Gävle-Dalarna, 30 poäng

Karin Lycke, BioFoto Stockholm, 29 poäng

Maria Persson-Klein, BioFoto Norr 28 poäng

Niklas Nikitin, BioFoto Värmland-Dal, 28 poäng

Grattis till alla er!
Tack till Scandinavian Photo som sponsrar oss med priserna!

Tävlingskommittén
Olle Bjernulf och Arne Berneklint


Medlemsavgift 2022
Glöm inte att betala in er medlemsavgift för 2022!
BioFoto Sveriges Plusgirokonto 1360935-9
Swish 1235640339. (ange namn och adress i meddelanderutan)

För att inte missa något nummer av Naturfotografen, betala absolut senast den 10 februari!


Landsträffen på Ramsvikslandet 24-26 sept- 2021!

Kvällsljus Grosshamn Foto: Christina Andersson

Läs reportage och se deltagarnas bilder här:   Landsträff 2021


BioFoto Sverige har antagit nya etiska riktlinjer

På BioFoto Sveriges årsmöte i Nordingrå den 26/5 2018 antogs våra nya etiska riktlinjer som från och med nu skall fungera som en vägledning och ett regelverk för hur vi alla skall visa naturhänsyn när vi är ute i naturen och fotograferar.

Läs riktlinjerna här:
https://www.biofoto.se/etiska-riktlinjer/