Ren tur att ingen blev skadad

För några år sedan stängdes vägen som gick in i området där myskoxarna håller till på grund av hårt tryck på djurlivet och att folk inte kunde uppföra sig. När “naturfotografer” uppför sig så här finns det väl risk att hela området stängs av. Jag har själv sett en del där uppe där fotografer “jagar” djuren för att komma så nära som möjligt. Folk har också blivit nedtrampade och skadade av myskoxarna under åren.

Säkerhetsavståndet till myskoxarna är 200m och det skall man respektera om man inte vet hur man närmar sig dem, man kan komma nära utan att skrämma upp dem men det kräver tålamod, respekt och att man är varse signalerna från djuren.

Vi naturfotografer får dåligt rykte och risk finns att vi blir begränsade i vår utövning. Det ryktas att det var svenskar som var i farten, hoppas verkligen att det inte var några Biofotingar.

http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2016/10/05/S%C3%A5-moskus-g%C3%A5-til-angrep-13604455.ece

2 svar på ”Ren tur att ingen blev skadad

Lämna ett svar