Årsmöte 2013 Biofoto Sverige

Årsmöte – kallelse

Årsmöte 2013 Biofoto Sverige
Härmed kallas till årsmöte med Biofoto Sverige lördag 16 mars kl 13.00.
Plats: Naturens teater, Rånnesta vid sjön Tysslingen

Följande gäller: Motioner och förslag till stadgeändringar ska vara styrelsen
tillhanda senast 19 febr. Skickas in via e-post till Mats Axell  (matsatkarlshalldotse?subject=Handlingar till årsmöte 2013)  

Kallelse med dagordning, bokslut och verksamhetsberättelse
samt inkomna motioner kommer att skickas via e-post till
medlemmarna senast tre (3) veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingar

Under årsmötet ser vi gärna att de olika lokalavdelningarna muntligt eller skriftligt berättar om verksamheten i respektive avd. Finns som särskild punkt på dagordningen. Det finns sedan möjlighet att lägga ut detta på vår webbsida tillsammans med övriga handlingar. För besökare på webben kan det vara värdefullt att få info om aktiviteterna inom hela Biofoto.

Svanfestivalen Rånnesta

Vid Tysslingen rastar uppemot 4000 sångsvanar införflytten
norrut. Vid Rånnesta stödutfodrar man svanarna varför här finn
goda möjligheter att fotografera dem, dels på platsmen också
när de flyger in och ut ur området. Det finns ocksåmöjlighet att
hyra gömsle. Den här dagen 16 mars startar årets svanfestival.

Program
• kl 11.00 Peter Fallberg håller en snabbkurs i ”Ta bättre svanbilder”
• kl 12.00 Lunch serveras
• kl 13.00 Årsmöte
• Kl 15.00 Bildvisning av Peter Fallberg
• Kl 16.00 Kaffe serveras
• Ev. fortsatta diskussioner om Biofoto och verksamheten

Avgift för kurs, lunch, kaffe och bildvisning 250:-.
Vegetariskt alternativ. finns. Beställ i samband med anmälan
Anmälan till Arne Olsson senast 1 mars via mail: Arne Olsson  (gundotolssonateslovdotmaildotteliadotcom?subject=Anmälan årsmöte)  

Det går naturligtvis bra att vara med endast på årsmötet och det krävs då ingen föranmälan.

Information om Tysslingen, svanfestival och tips påboende finn
på www.tysslingen.com

Peter Fallbergs medverkan på eftermiddagen kommer att handla om:
Fotografens förmåga att se omgivningen som kameran ser den. Färger, perspektiv och rörelser mm uppfattas väldigt olika av mänskliga ögat och kamerans sensor. Det kommer att handla om psykologin bakom fotograferandet och hur varje enskild fotografs livserfarenhet påverkar motivval och bildtänk. Varför berör vissa bilder betraktaren medan andra lämnar oss helt oberörda ? Vad krävs för att bli en bättre fotograf ?

Om Peter Fallberg
Yrkesfotograf med hela världen som arbetsplats. Arbetat
senaste åren i Los Angeles USA, men nu flyttat tillbaka hem till
Sverige igen. Utför all slags fotografering, bildredigering mm.
Håller föredrag, kör bildvisningar för fotoklubbar företag m fl.
Arrangerar workshops och fotoutbildningar, för mer info besök
gärna hans hemsida. www.proswedephoto.com

Lämna ett svar