BioFoto Syd höstträff vid Östafors bruk och sjön Halen

Den 19 oktober 2019 var målet för BioFoto Syd Östafors och sjön Halen i gränslandet mellan Skåne och Blekinge. Första anhalten denna fina höstdag var naturreservatet vid Östafors bruk.  Området är naturskyddat sedan 2007 och är 19 hektar stort. Det är beläget utmed Holjeånpå gränsen mellan Skåne och Blekinge. Naturen är varierande med forsande vatten och skogklädda rullstensåsar. De branta sluttningarna är klädda med lövträd såsom bok, avenbok och ek. Utmed åkanterna växer en del al. Även öppna marker förekommer.
Holjeåns forsar har använts som kraftkälla för kvarnar, sågar och en spikfabrik. Östafors bruk uppfördes på 1920-talet då även en damm anlades. De flesta byggnader har nu rivits och kraftverket har upphört men det finns många spår kvar.

Det fanns gott om vatten i ån och många fina bilder kom till vid forsarna. Träd och buskar uppvisade hela skalan med varma höstfärger.
Efter några timmar vid forsarna förflyttade vis oss till den gamla byn Alltidhult. Här på Helena Hakulinens fina gård tändes grillarna för lunch.
Efter lunchpausen färdades vi vidare på natursköna vägar mot sjön Halen, Blekinges största sjö. Många fina naturbilder producerades vid olika stopp runt den vackra sjön.

Ett stort tack till dagens värdar Katarina Henmyr och Helena Hakulinen för en trevlig dag med initierad guidning i området!

Curt Leidig

 

Gruppfoto i Alltidhult Foto: © Curt Leidig

Några bilder från dagen hämtade från Facebook:

(klicka på bilden för bättre kvalité, klicka i högerkanten för nästa bild eller start för bildspel)

Foto: © Sven-Åke Ahlström

Foto: © Sven-Åke Ahlström

Foto: © Sven-Åke Ahlström

Foto: © Rose-Marie Nilsson Erwe

Foto: © Rose-Marie Nilsson Erwe

Foto: © Rose-Marie Nilsson Erwe

Foto: © Ole Tryggeson

Foto: © Ole Tryggeson

Foto: © Ole Tryggeson

Foto: © Mikael Micki Nilsson

Foto: © Mikael Micki Nilsson

Foto: © Mikael Micki Nilsson

Foto: © Mats Runeson

Foto: © Mats Runeson

Foto: © Mats Runeson

Foto: © Marie Morenius

Foto: © Marie Morenius

Foto: © Marie Morenius

Foto: © Maria Ekman Andersson

Foto: © Maria Ekman Andersson

Foto: © Maria Ekman Andersson

Foto: © Kåre Sjöholm

Foto: © Kåre Sjöholm

Foto: © Kåre Sjöholm

Foto: © Ingmar Kristiansson

Foto: © Ingmar Kristiansson

Foto: © Ingmar Kristiansson

Foto: © Helena Hakulinen

Foto: © Helena Hakulinen

Foto: © Helena Hakulinen

Foto: © Elisabeth Liljenberg

Foto: © Christina Andersson

Foto: © Christina Andersson

Foto: © Christina Andersson

Foto: © Crister Olsson

Foto: © Crister Olsson

Foto: © Bo Morenius

Foto: © Bo Morenius

Foto: © Bo Morenius

 

 

Lämna ett svar