BioFoto Syd i Biparadiset vid Växjö

Mitt i högsommaren, den 6 juli 2019, besökte BioFoto Syd  Biparadiset i Växjös södra utkanter, ett område i Bokhultets naturreservat som speciellt skapats för att gynna fjärilar, vilda bin och andra steklar. Området är ett före detta militärt övningsfält Biofotingarna Inger och Mats Runeson har via sitt företag varit med och skapat olika naturtyper med typiska växter som bina behöver för att hitta föda (pollen och nektar).
Inger och Mats berättade initierat om området, varför kommunen valde att göra satsningen och lite om resultatet. Vi fick även värdefull  information som tipsade om vad man själv kan göra för att gynna vilda bin och andra insekter i sin närmiljö.
Idag lockar miljöerna i Biparadiset till sig vilda bin som söker efter nektar och pollen. Hittills har ett 80-tal arter påträffats, inklusive sällsyntheter som storfibblebi och väddsandbi. Sälgskimmerfjäril och aspfjäril ses också regelbundet, liksom olika bastardsvärmare. Hagtorn, sälg, slåttergubbe och käringtand tillhör växterna. Området är dessutom besöksvänligt med platsinformation och tillgängliga promenadstigar. Runt om Biparadiset gör betesdjur stor naturvårdsnytta och håller landskapet öppet.

Stort tack till Inger och Mats Runeson samt Lars Bernhardsson för ett toppenarrangemang!

Curt Leidig

Några bilder från Biparadiset hämtade från Facebook:

(klicka på bilden för bättre kvalité, klicka i högerkanten för nästa bild eller start för bildspel)

 

Gruppfoto – BioFoto Syd i Biparadiset Foto: © Curt Leidig

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Tomas Hansen

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Tomas Hansen

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Tomas Hansen

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Sven-Åke Ahlström

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Sven-Åke Ahlström

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Mikael Nilsson

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Mikael Nilsson

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Mikael Nilsson

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Marie Morenius

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Marie Morenius

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Marie Morenius

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Marie Morenius

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Marie Morenius

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Marie Morenius

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Lars Nilsson

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Lars Bernhardsson

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Kenneth Gyllensting

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Kenneth Gyllensting

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Kenneth Gyllensting

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Kenneth Gyllensting

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Bo Morenius

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Bo Morenius

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Bo Morenius

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Bo Morenius

BioFoto Syd i Biparadiset – Foto: © Bo Morenius

Lämna ett svar