Byrums raukar – BF Sydost

View Calendar
23/03/2024 Hela dagen

Mars 23/3 Byrums raukar (Öland)
Dags för en tripp till Öland. Vi börjar vid Byrums raukar och fortsätter Horns
kustväg söderut. Vi passerar Fornbo, Horns kungsgård, Alvedsjö bodar, Gillberga
stenbrott och hamnar så småningom vid skurverket i Jordhamn. Här finns motiv
för alla smakriktningar. En stenig och delvis brant kuststräcka, med ett flertal
fiskarstugor och kalkbrott. Vindpinade träd och en fin utsikt över Blå Jungfrun.