Fototräff vid Kjugekull BioFoto Syd

View Calendar

En favorit i repris! Vi fotograferar bl.a.  blåsippor och andra tidiga
vårblommorvid naturreservatet Kjugekull, beläget med en magnifik
utsikt över Ivösjön.

Inbjudan: Inbjudan Kjugekull 2022