Hörnebo skiffergruva BF Sydost

View Calendar
21/01/2024 Hela dagen

Jan 20/1 Hörnebo skiffergruva
Hörnebo skiffergruva nämns som ett av Sveriges vackraste dagbrott. Här bröts takskiffer och brytningen var som mest intensiv under senare hälften av 1800-talet. Till de två schaktens botten är en tunnel insprängd i berget.