Skälby Gård – BF Sydost

View Calendar
28/04/2024 Hela dagen

April 28/4 Skälby Gård (Kalmar)
Lions anordnar en vårmarknad på Skälby Kungsgård i Kalmar varje år. Vi har i
likhet med förra året bokat in oss på andra våningen i huvudbyggnaden, där vi
ska ordna med en bildutställning på papper. Men vi ska också visa digitala bilder
på duk. Även korta bildspel (max 3 min) är välkomna. Återkommer med villkor
för inlämning lite senare. Men börja redan nu att planera för detta.