Stensjö By, BioFoto Sydost

View Calendar
20/05/2023 Hela dagen

Maj 20/5 Kulturreservatet ”Stensjö by”
Stensjö by som länge varit ett populärt besöksmål är sedan 2020 Kalmar läns
första kulturreservat. Rödmålade hus i klunga, små åkerlappar, vidsträckta beteshagar, blomrika vägrenar och gärdesgård efter gärdesgård. Här får du en levande
bild av hur man levde i en skogsby i Småland kring sekelskiftet 1900