Utflykt Vithults Naturreservat-BioFoto Sydost

View Calendar
18/02/2023 10:00 - 18:00

Feb 18/2 Vithults Naturreservat (Uppvidinge kommun)
I naturreservatet Vithult får du uppleva naturens skiftningar. I Stora Brorsmåla
vandrar du bland prunkande örter och lummiga ädellövträd, i Vithults urskog möter du en mager barrskog med gamla och knotiga träd medan Tängsjö fly erbjuder mossar och öppna kärr där du om våren kan höra orrens spel.