Utflykt Vithults Naturreservat-BioFoto Sydost

View Calendar
18/02/2023 10:00 - 18:00

Feb 18/2 Vithults Naturreservat (Uppvidinge kommun)
I naturreservatet Vithult får du uppleva naturens skiftningar. I Stora Brorsmåla
vandrar du bland prunkande örter och lummiga ädellövträd, i Vithults urskog möter du en mager barrskog med gamla och knotiga träd medan Tängsjö fly erbjuder mossar och öppna kärr där du om våren kan höra orrens spel.

Related upcoming events

 • 18/11/2023 Hela dagen

  Nov 18/11 Tjurkö båtkyrkogård (Blekinge)
  Tjurkö båtkyrkogård är ett område med skrov av båtar som ligger uppdragna på Hägnuddenpå Tjurkö i Blekinge skärgård. Huvudsakligen består området av
  båten Trossö och båten Carl. Området har blivit en turistattraktion i Karlskrona.

 • 21/01/2024 Hela dagen

  Jan 20/1 Hörnebo skiffergruva
  Hörnebo skiffergruva nämns som ett av Sveriges vackraste dagbrott. Här bröts takskiffer och brytningen var som mest intensiv under senare hälften av 1800-talet. Till de två schaktens botten är en tunnel insprängd i berget.

 • 24/02/2024 Hela dagen

  Feb 24/2 Innemöte, Skälby Gård
  Information om bildutställningen i April på Skälby och om BioFotos landsmöte på
  Öland. Bildvisning av någon/eller några medlemmar. Alla får en chans att ta med ett
  antal bilder som vi sedan kan diskutera kring. Vi tar en fika med kaffe, macka och kaka
  till självkostnadspris. Allmän diskussion om vår fortsatta verksamhet.