Lokalavdelning BioFoto Norr

Tommy Strandh har under året valt att lämna uppdraget som lokalavdelningsansvarig för BioFoto Norr.
Som ny kontaktperson inträder Erika Ahlberg, Hudiksvall.
Erika Ahlberg  (erikadotahlbergatteliadotcom?subject=Kontakta BioFoto)  

Styrelsen tackar Tommy för ett flerårigt gott arbete och hälsar Erika välkommen och lycka till!

Curt Leidig
ordförande

Lämna ett svar