Sammandrag från årsmötet

Lördag 16 mars samlades 23 medlemmar i ett gnistrande vinterväder för årsmöte och kringaktiviteter, tyvärr innebar också den kvardröjande vintern att bara ett fåtal sångsvanar hade anlänt och de höll sig även på ordentligt avstånd från oss fotografer.

Ett stort tack till Peter Fallberg  som hade två programpunkter under dagen som i praktiken blev tre. Två lärororika föreläsningar med inriktnig på att få oss att bli bättre  fotografer i allmänhet och med fåglar och svanar som motiv i synnerhet. Peter avslutade dagen med att visa ett bildprogram med fåglar i Kalifornien. I samtliga delar visades bilder som är riktigt bra, och som jag och antagligen fler av de som var där både lärde sig något av och kan använda som inspiration.

Årsmötet avhandlades i god ordning, med både formalia i form av redovisning av det gångna året, planer för det kommande och val av funktionärer. Engagemanget från de närvarande var stort och diskussionerna kring budget, Naturfotografen, lokalavdelningarnas arbetssätt blev intressanta och många tog chansen att säga sin mening.

Ett nyval till styrelsen gjordes och vi välkomnar Lotta Lund till styrelsen.

Under punkten övriga frågor fick så lokalavdelningarna en chans att presentera sin verksamhet, både en redovisning av förra året och en presentation av det som planerats för året. På många håll börjar lokalavdelningarnas verksamhet komma igång riktigt bra med ökande mängd aktiviteter, det är glädjande att vi på många håll nu kan erbjuda aktiviteter av olika slag, exkursioner, bildvisningar, utställningar mm.

Och så lite om nästa årsmöte, efter beslut om att ändra stadgarna så att vi får förlängd tid för årsmöte och att även förslaget om att utse en lokalavdelning som ansvarig för arrangemanget gick igenom kan vi nu se fram emot ett årsmöte 2014 där lokalavdelningen i Stockholm är värd för arrangemanget.

Lämna ett svar