Småfåglar, då inte vadarna finns vid Oset, Örebro

rödhake pilfink mindre hackspett Stjärtmes domherre blåmesen

Kommentera