BioFoto Syd besöker “Döda fallet” i Halland

BioFoto Syd besöker “Döda fallet”, Skipås naturreservat samt Glassvik i mellersta Halland den 23 mars 2019.
Döda fallet vid vid Ätran i mellersta Halland var ett av målen för årets första fototräff ute i naturen.
Här finns sevärdheter från tiden då den gamla vattenforsen var i bruk och man kan titta närmre på gamla ruiner, kvarnrännor och höga dammvallar. Sträckan vid den gamla kraftstationen vid Yngeredsforsen är torrlagd sedan 60-talet då en ny station byggdes, därav namnet Döda fallet. Då och då, när vattennivåerna är höga och vattnet släpps förbi den nya kraftstationen, så brusar det gamla vattenfallet upp som förr. Detta var precis den syn som mötte oss, fallet var allt annat än dött. Lite oväntat, men mycket trevligt att fotografera.
Träffen fortsatte vid Skipås naturreservat nära kusten. Skipås – eller “Guds gröna ängar” som området kallas i folkmun – bjuder på böljande betesmarker, högrest bokskog, ett trolskt alkärr och en rik vårblomning. Naturen är omväxlande och lättillgängliga.
De mest uthålliga i den bitande friska vårvinden avslutade dagen vid solnedgången ute vid Glassvik, Steninge.

Dagens ansvariga Marie och Bo Morenius samt Curt Leidig tackar för en trevlig BioFoto-dag med stor uppslutning.

Curt Leidig


Några bilder från dagen hämtade från Facebook:

(klicka på bilden för bättre kvalité, klicka i högerkanten för nästa bild eller start för bildspel)

Korvgrillning (Foto: ©Frode Wendelbo)

Yngeredsforsdammen (Foto: ©Anders Johansson)

Växterna kommer tillbaka (Foto: ©Kåre Sjöholm)

Yngeredsforsdammen (Foto: ©Sven-Åke Ahlström)

Yngeredsforsdammen (Foto: ©Johnny Lythell)

Yngeredsforsdammen (Foto: ©Frode Wendelbo)

Yngeredsforsen (Foto: ©Sven-Åke Ahlström)

Yngeredsforsen (Foto: ©Helena Hakulinen)

Yngeredsforsen (Foto: ©Marie Morenius)

Yngeredsforsen (Foto: ©Bo Morenius)

Yngeredsforsen (Foto: ©Mikael Nilsson)

Yngeredsforsen (Foto: ©Bo Morenius)

“Jättegryta” (Foto: ©Kåre Sjöholm)

“Ögat” (Foto: ©Tomas Hansen)

Spång, Skipås naturreservat (Foto: ©Johnny Lythell)

Skipås naturreservat (Foto: ©Marie Morenius)

Svamp, Skipås naturreservat (Foto: ©Anna-Karin Wihlborg)

Blåsippa, Skipås naturreservat (Foto: ©Katarina Henmyr)

Blåsippor, Skipås naturreservat (Foto: ©Helena Hakulinen)

Blåsippor, Skipås naturreservat (Foto: ©Marie Morenius)

Blåsippa, Skipås naturreservat (Foto: ©Tomas Hansen)

Stranden Glassvik, Steninge (Foto: ©Paula Arvola)

Stranden Glassvik, Steninge (Foto: ©Marie Morenius)

Stranden Glassvik, Steninge (Foto: ©Katarina Henmyr)

 

BioFoto Syd i norra Halland

Efter sommaruppehållet var det dags för höstens första fototur till norra Halland. Första anhalten var Fjärås Bräcka, en mäktig israndbildning som reser sig 60 meter över den halländska kustslätten. Ett historiskt landskap, där det fanns mycket att upptäcka av både naturen och lämningar av de människor som levt och verkat här under århundraden.
Utsikten från Bräckan, både västerut mot Kungsbackafjorden och österut över Hallands största insjö Lygnern, var av det imponerande slaget.
Efter fikapausen ställdes kosan mot Borrås skåra, cirka 2,5 mil söderut. Klyftan genom berget, som är mer än 10 meter djup, mellan 0,5 – 2 meter bred och ca. 100 meter lång, har troligen bildats genom strömmande vatten från inlandsisen. Här fanns det verkligen gott om spännande fotomotiv, både i själva klyftan men också i det omgivande landskapet.
Ett stort tack till dagens värdpar Bo och Marie Morenius!

Verkligen kul och inspirerande att så många biofotingar deltog!
Har ni bilder som ni vill publicera här, skicka dessa till mig så lägger jag in dem.

Curt Leidig

Gruppbild (Foto: ©Curt Leidig)

Första motivet blev en vårtbitare (Foto: ©Anna-Karin Wihlborg)

– Utsikt Fjärås (Foto: Rose-Marie Hallenberg)

– Svartkindad Fjärås (Foto: Rose-Marie Hallenberg)

– Koja i skogen (Foto: Rose-Marie Hallenberg)

– Fjärås Bräcka (Foto: Rose-Marie Hallenberg)

– Borrås Skåra (Foto: Rose-Marie Hallenberg)

– Blåbärsris efter 2018 torkan Fjärås (Foto: Rose-Marie Hallenberg)

Dammar för filtrering av dricksvatten, Fjärås kyrka (Foto: ©Marie Morenius)

Utsikt över Lygnern (Foto: ©Curt Leidig)

Lygnern – Hallands största sjö (Foto: ©Marie Morenius)

Stubbe med sjön Lygnern i bakgrunden (Foto: ©Anna-Karin Wihlborg)

Gammal stenmur vid Fjärås Bräcka (Foto: ©Curt Leidig)

Li gravfält – Hallands största gravfält från järnåldern (Foto: ©Bo Morenius)

Li gravfält – Hallands största gravfält från järnåldern (Foto: ©Marie Morenius)

Li gravfält – Hallands största gravfält från järnåldern (Foto: ©Leif Heering)

Kolerakyrkogården (Foto: ©Johanna Krants)

Ek (Foto: ©Bo Morenius)

Ljungheden (Foto: ©Arne Linderholm)

Ljungheden (Foto: ©Leif Heering)

Torra löv (Foto: ©Sven-Åke Ahlström)

Ljung (Foto: ©Bo Morenius)

Ljung – som bränns med några års mellanrum (Foto: ©Bo Morenius)

Ljung – som bränns med några års mellanrum (Foto: ©Leif Heering)

Ljung (Foto: ©Tomas Hansen)

Blåklocka (Foto: ©Anna-Karin Wihlborg)

Blåklockor (Foto: ©Arne Linderholm)

Imse vimse spindel (Foto: ©Johanna Krants)

Flitigt bi (Foto: ©Kåre Sjöholm)

Virrvarr av stammar (Foto: ©Johanna Krants)

Fotoprat mellan ljungtuvorna (Foto: ©Anna-Karin Wihlborg)

Borrås Skåra (Foto: ©Curt Leidig)

Vid Borrås Skåra (Foto: ©Curt Leidig)

Borrås Skåra (Foto: ©Curt Leidig)

Borrås Skåra (Foto: ©Kåre Sjöholm)

Borrås Skåra (Foto: ©Johanna Krants)

Borrås Skåra – fastkilade stenen (Foto: ©Kåre Sjöholm)

Kåre fotograferar “fastkilade stenen” (Foto: ©Tomas Hansen)

Detaljer vid Borrås Skåra (Foto: ©Johanna Krants)

Groda (Foto: ©Kåre Sjöholm)

Trädstammar (Foto: ©Sven-Åke Ahlström)

Borrås Skåra (Foto: ©Arne Linderholm)

Åkrabergs ladugård (Foto: ©Tomas Hansen)

Fototräff Danska fall vid Simlångsdalen – BioFoto Syd

Lördagen den 2 maj hade Gun Pålsson bjudit in till sina hemmatrakter i södra Halland. Som vanligt hade vi fint väder – nästan för fint för att fotografera. Vi var att 15-tal biofotingar som träffades vid Danska fall ca två mil öster om Halmstad. Efter en kort vandring delvis genom en nyutslagen bokskog kom vi fram till fallen där vi spred ut oss för att fotografera. Motiv som forsande vatten, forsärla och gul skunkkalla fångades på bild.

Därefter åkte vi halvvägs tillbaka mot Halmstad till Torvsjön, som ingår i ett större fritidsområde med vandringsleder mm. Här intogs medhavd lunch inkl. korvgrillning samtidigt som vi fick se på den utlovade storlommen som sakta kom simmande emot oss.

Dagen avslutades vid Trönninge ängar strax söder om Halmstad. Här finns ett stort gömsle med fin överblick över en anlagd våtmark och en gammal reningsdamm. Här sågs och fotograferades bl.a. pilgrimsfalk, brunand, brushane, gluttsnäppa, för att nämna några av de ovanligare arterna. En fin avslutning på en fin dag i naturen!

Stort tack till Gun för att du visade oss detta!

Lägg gärna till era bilder från dagen, det går bra att maila till mig, tomas.hansen[at]comhem.se så lägger jag in dem.

Danska fall

I brist på annan vettig sysselsättning under trettondagen, körde jag en tur till Danska fall vid Simlångsdalen, öster om Halmstad. Vädermässigt en härlig förmiddag och gott om vatten i ån.

Från Wikipedia:
“Benämningen Danska fall härrör från en sägen enligt följande: Efter  slaget vid Fyllebro den 17 augusti 1676 i kriget mellan danskar och svenskar under Karl XI:s regentskap, sägs en mindre del av den slagna danska hären ha flytt uppåt längs Fylleån, där de försökte gömma sig. En grupp hann så långt som till skogarna vid Assman nära Simlångsdalen. Enligt sägen försökte danskarna ta sig över en hängbro vid fallen i Assman. Svenskarna sägs ha jagat och hunnit upp dem och högg ner bron just när många danskar befann sig på den. Bron störtade ner i forsen och många danskar ska ha fallit i och omkommit. Mitt i det största fallet ligger en större sten, som med anknytning till Karl XI kallas Kungastenen.

Nedanför vattenfallen på västra sidan och ganska nära Assmans utlopp i Brearedssjön låg på 1700-talet platsen Jöransfors med ett järnbruk (där spik, redskap och annat smide tillverkades) samt med garveri och kvarn. Järnbruket var aktivt från 1727 till 1749 och var då en av Hallands största industri- och manufakturanläggningar. Idag finns inga byggnader kvar på denna plats.”

Idag är området ett av Hallands mest besökta naturreservat, väl värt ett besök, med kamera givetvis!

Det mindre, vänstra fallet   Foto: Curt Leidig

Det mindre, vänstra fallet Foto: Curt Leidig

Gott om vatten i ån Assman  Foto: Curt Leidig

Gott om vatten i ån Assman Foto: Curt Leidig

Vatten och is   Foto: Curt Leidig

Vatten och is Foto: Curt Leidig

_A0A0829

Märkliga “skumrondeller” i bakvattnet efter fallet. Foto: Curt Leidig