Gott Nytt År 2013 med BioFoto Sverige.

_MG_1103

Gott Nytt År 2013 med BioFoto Sverige.  

BioFoto Sverige startade som självständig fristående förening våren 2011.  Det var den 2 april 2011 på Röstånga vandrarhem vid Söderåsens Nationalpark, som medlemsmötet fattade två viktiga beslut – dels att det svenska lokallaget i BioFoto Norge skulle upplösas, dels att föreningen BioFoto Sverige skulle bildas.
Således går nu BioFoto Sverige in i sitt tredje verksamhetsår. Som alltid, vid etablering av en ny förening, är det många saker som behöver komma på plats. Styrelsearbetet behöver finna sina arbetsformer, likaså verksamheten i lokalavdelningarna, ekonomin skall konsolideras, etc. En stor del av dessa fundamenta finns nu glädjande nog, på plats, när vi går in i 2013.

Vi är nu gott och väl över 300 medlemmar i vår växande förening, men det finns plats för många fler. Naturfotointresset i landet är stort och ökande, det finns ett genuint behov av en förening som vår, för att kanalisera detta stora intresse och introducera och utbilda nya fotografer i den fascinerande naturfotografin.

Mycket återstår ännu att göra. Vi behöver få ett avtal på plats med BioFoto Norge, framförallt för att säkra vår medlemstidning ”Naturfotografen”, både vad det gäller kvaliteten på innehållet och kostnaden för tidningen. Vi behöver ytterligare stötta lokalavdelningarna i arbetet, att skapa en attraktiv verksamhet runt om i Sverige.
Vi behöver bli ännu bättre på att marknadsföra vår förening, bland intresserade naturfotografer och övriga intressenter.

En grundpelare i BioFoto är hänsyn till naturen. Själv tycker jag detta är oerhört väsentligt, och citerar gärna ett utdrag ur våra stadgar:

§
2
Naturhänsyn
Varje 
enskild 
medlem 
i 
Biofoto
 Sverige
 har 
ett
 ansvar 
att
 naturens 
värden
 alltid 
kommer
 i
första
 hand.
Vid
 all 
landskaps‐
och 
övrig
 naturfotografering
 skall
 medlem visa
 hänsyn
 och
undvika 
att
 orsaka 
störningar 
och
 skada 
i
 naturen. 
Det 
gäller särskilt de 
perioder när
 djur‐
 och
 fågellivet 
är 
känsligare 
än 
under
 övriga
 tider 
av 
året.

För mig är det  ett stort privilegium att få vara medlem i BioFoto Sverige, tillsammans med så många hängivna och duktiga naturfotografer. Jag ser fram emot att få träffa så många som möjligt av er under det kommande årets fototräffar och möten. Tack också för förtroendet att få representera er i styrelsen.

Vill även be er att glädja vår kassör, genom att betala in medlemsavgiften för 2013.

Gott Nytt År och väl mött 2013!

Med vänliga hälsningar
Curt Leidig
sekreterare, BioFoto Sverige

 

 

 

 

Lämna ett svar