Naturfotofestival Vårgårda

Nu drar det ihop sig till Naturfotofestivalen i Vårgårda 2 – 3 nov. Det är 30
år sedan klubben arrangerade den första festivalen. Ett intressant och
spännande program är det som vanligt. Läs mer på http://vgfk.se/.

På festivalen ska vi ha en utställning samt en monter. Till detta behöver vi
bilder att visa upp både i montern och i utställningshallen samt medlemmar
som är beredda att hjälpa till i montern och berätta för besökarna om varför
det är värdefullt och bra att vara med i Biofoto. Det är alltid lika trevligt att
prata med de som besöker oss.

Du som vill hjälpa till några timmar på festivalen antingen med att
färdigställa montern, hänga utställningen på fredag kväll, eller att vara
behjälplig i montern under lördagen ska maila till Christer Sjöberg  (christerdotsjobergatskoladotvasterasdotse?subject=Vårgårda)   och berätta om vad du kan hjälpa till med. Christer är ansvarig för att få det att fungera med monter och
utställning. Meddela gärna Christer så snart som möjligt. Du som medverkar
i montern kan ha egna bilder att visa upp där (begränsad plats). Meddela i så
fall Christer detta.

När det gäller bilderna till utställningen så har Arne Berneklint lovat att fixa
detta på samma sätt som till Stockholm. Han kommer att välja bland de
bilder som skickas in till Stockholmsmässan och tanken är då att sedan
kunna använda dem på nytt i Stockholm. Du kan skicka in bilder som bara
är avsedda för Vårgårda för att sedan hämta dem där när festivalen är slut.

För att få utställningen enhetlig kommer vi att som förra året producera alla
bilder centralt. Alla bilder kommer att ha samma format 329 x 483 mm
(A3+) och vara monterade på kapaskiva. Vi behöver ett stort antal bilder
från så många som möjligt för att kunna göra ett bra urval till utställningen.
De fotografer vars bilder blivit antagna att hängas på Naturfotofestivalen
eller Fotomässan i Stockholm kommer att meddelas för att eventuellt skicka
in en mer högupplöst fil. Filen kan vara i Tiff eller Jpeg.

Kostnaden för bilden står varje fotograf för och den blir ca 225 kr inkl
moms. Bilden skickar vi till er efter mässan mot en portokostnad.
Bilderna skickas till Arne Berneklint  (arnedotberneklintatbiofotodotse?subject=Fotomässan)  

Märk mailet med ”Fotomässan”. Första gången går det bra att skicka en fil
för skärmen, alltså en relativt lågupplöst. Vi har tillgång till dropbox så du
kommer att kunna skicka en större fil senare.
Bidragen skickas in senast 15 oktober.

Lämna ett svar