Naturfotots dag, Söderåsen

Lokalavdelning Syd genomförde 22 september något som vi kallar Naturfotots dag på naturrum vid Skäralid i Söderåsens Nationalpark. Trots att dagen inleddes med miserabelt väder var stolarna besatta till sista plats under större delen av bildvisningarna och programmet där några tips för att ta bättre naturbilder presenterades.

Samtidigt var det också start för Biofoto syds utställning som pågår fram till dess att Naturrum stänger för säsongen 21 oktober.

Foto: Fredrik KolsFoto: Fredrik Kols

Bildspel/bildvisningar som våra medlemmar visade upp under dagen var följande,

  • En glimt från Nya Zeeland – Eliabeth Liljenberg
  • Lövgrodor – Lennart Johanzon
  • Norge – Gun Pålsson
  • Sångsvanar i Skåne – Curt Leidig
  • Att Skriva med ljuset – Rose-Marie Nilsson Erwe
  • Runde – Tomas Hansen

 

I anslutning till Naturrum hade Lennart Johanzon ställt upp en lite utställning med gömslen och stativ och fotoutrustning där det under dagen var en ström intresserade som stannade till för en pratstund och längre ut i parken skapades en samlingspunkt där Biofoto kunde bjuda på korv och kaffe.

Som avslutning på aktiviteterna i parken kunde en av två planerade vandringar med fotograf genomföras av Curt Leidig som fick ett tiotal intresserade med sig ned till Skärdammen där han kunde visa natur fotografi i praktiken.

 

Från de röster som hördes var arrangemanget lyckat och de aktiviteter som genomfördes var uppskattade, tack till de medlemmar som var med och visade bilder, fixade med det runt omkring och ett speciellt tack till Arne Olsson som höll i trådarna.

HD/NST var på besök och gjorde ett reportage(borttaget) om det hela.

För er som var med och har bilder att publicera här, skicka till Fredrik  (inboxatfredrikkolsdotse?subject=Naturfotodagen)  .

Lämna ett svar