Havsörn, Seaeagle, Havsörn (Haliaeetus albicilla), White-taile

Havsörn, White-tailed Eagle, Seaeagle, Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Havsörnen är en mycket stor örn med ett vingspann på närmare 2,5 meter.
Längden är cirka en meter och vikten 4-7 kilo.
Havsörnen har en jämnt brun grundfärg, huvudet och stjärten övergår sedan till en guldbrun respektive vit stjärt.
I Sverige häckar havsörnen främst utmed Östersjökusten, vid syd- och mellansvenska sjöar och i Lappland. Svenska havsörnar kan vintertid flytta söderut så långt som till Mellaneuropa eller stanna kvar vid häckningsområdet.
Havsörnens bo är stort och tungt och används år efter år av samma par. Det placeras ofta i träd men kan också byggas på en klippavsats. Det kräver lämpliga träd i häckningsområdet, endast tallar som är minst 100 år gamla duger. Ett bo väger ca 500 kg.
Havsörnen är liksom andra rovdjur, som är högst upp i näringskedjan, en art som drabbas hårt av föroreningar i miljön. När halterna av miljögifterna DDT och PCB på 1970-talet var som högst i Östersjön var hela havsörnsstammen på väg att slås ut. Havsörnen hade sannolikt inte överlevt i Östersjön utan stödutfodring och uppfödning.
Arten är för närvarande rödlistad som missgynnad (NT).
För att säkra havsörnens överlevnad i landet på lång sikt har Naturvårdsverket under 2009 fastställt ett ”Åtgärdsprogram för havsörn”. I det föreslås bland annat att evighetsträd ska sparas i större omfattning vid
avverkningar för att garantera en framtida förekomst av boträd samt att särskilt värdefulla häckningsplatser bör bevaras med lämpliga former av områdesskydd.
Havsörnen är är Upplands landskapsfågel och landskapsdjur och även Ålands landskapsfågel.
Den nuvarande Svenska havsörnstammen beräknas till minst 500 revirhållande par. Troligen finns minst 2000 icke parande fåglar i beståndet.

Lämna ett svar