Duvhök, Goshawk

Duvhök, Goshawk, Blekinge, Sweden
Duvhök är en medelstor rovfågel där honan är betydligt större än hanen med en längd på 60 cm, jämfört med hanens 50 cm, och med en vingbredd på 120 cm jämfört med hanens omkring 100 cm. De väger 700–1200 gram.
Kännetecken är de breda, avrundade vingarna och den långa, avrundade stjärten. Teckningen är likartad hos båda könen. Vuxna duvhökar har grå översida och vit undersida med smala mörka tvärränder. Huvudet är grått med ett vitt streck över ögonen. Stjärten är lång med mörka tvärband. Ungfåglarna har brun ovansida och en vit eller gulaktig undersida med tydlig grov längssträckning.
Duvhöken är en dagrovfågel som föredrar skogsmarker med visst inslag av öppna områden och våtmarker. Duvhöken livnär sig på fåglar och mindre däggdjur och kan ta så stora djur som tjäder och hare. Den lever även av as, främst vintertid.
Duvhöken häckar i hela landet upp till trädgränsen men inte i fjällen.
Under häckningstiden oftast i gryningstimmarna hörs ett kacklande ”kija-kija-kija….”. Under andra tider på året är duvhöken normalt tyst.
Samma bo används ofta flera år om duvhöken får vara ostörd. Boet renoveras varje år och kan få ansenliga dimensioner med tiden. I slutet av april-maj lägger honan ägg med vanligtvis två eller tre dagars mellanrum mellan varje ägg. Dessa ruvas sedan i 35-40 dygn. Kullen består oftast av 2-4 ungar

Lämna ett svar