Kungsörn, Golden Eagle, (Aquila chrysaetos)

Kungsörn, Golden eagle, (Aquila chrysaetos)
Kungsörn (Aquila chrysaetos) är en rovfågel som tillhör familjen Hökartade rovfåglar, Accipitridae.
Kungsörnen nyttjar sin hastighet, rörlighet och mycket kraftfulla klor för att fånga olika sorters byten, främst medelstora däggdjur och fåglar men även i mindre utsträckning as
Kungsörnen är monogama och par håller samman i flera år, eller till och med livet ut.
Boet placeras på upphöjda klippor och träd.
Honan lägger ett till fyra ägg, i genomsnitt två, som båda föräldrarna ruvar i 40-45 dagar.
Normalt överlever en till två ungar som blir flygfärdiga efter tre månader.
I Sverige förekommer den företrädesvis i Norrlands inland, på Gotland och i Uppland och Skåne.
I Sverige är kungsörnen upptagen på Rödlistan som missgynnad
År 2012 registrerades 158 lyckade häckningar av kungsörn och 51 misslyckade häckningar. De totalt 209 häckningarna fördelades på 14 län.
Antalet häckande par i fjälltrakterna har minskat markant de senaste 15 åren.
Kungsörnen är Härjedalens landskapsfågel.

Lämna ett svar