Skälby Gård – BF Sydost

April 28/4 Skälby Gård (Kalmar)
Lions anordnar en vårmarknad på Skälby Kungsgård i Kalmar varje år. Vi har i
likhet med förra året bokat in oss på andra våningen i huvudbyggnaden, där vi
ska ordna med en bildutställning på papper. Men vi ska också visa digitala bilder
på duk. Även korta bildspel (max 3 min) är välkomna. Återkommer med villkor
för inlämning lite senare. Men börja redan nu att planera för detta.

Byrums raukar – BF Sydost

Mars 23/3 Byrums raukar (Öland)
Dags för en tripp till Öland. Vi börjar vid Byrums raukar och fortsätter Horns
kustväg söderut. Vi passerar Fornbo, Horns kungsgård, Alvedsjö bodar, Gillberga
stenbrott och hamnar så småningom vid skurverket i Jordhamn. Här finns motiv
för alla smakriktningar. En stenig och delvis brant kuststräcka, med ett flertal
fiskarstugor och kalkbrott. Vindpinade träd och en fin utsikt över Blå Jungfrun.

Innemöte Skälby gård BF Sydost

Feb 24/2 Innemöte, Skälby Gård
Information om bildutställningen i April på Skälby och om BioFotos landsmöte på
Öland. Bildvisning av någon/eller några medlemmar. Alla får en chans att ta med ett
antal bilder som vi sedan kan diskutera kring. Vi tar en fika med kaffe, macka och kaka
till självkostnadspris. Allmän diskussion om vår fortsatta verksamhet.