Skälby Gård Kalmar-BioFoto Sydost

April 23/4 Skälby Gård (Kalmar)
Lions anordnar en vårmarknad på Skälby Kungsgård i Kalmar varje vår. Vi har
bokat in oss på andra våningen i huvudbyggnaden, där vi tänker ordna med en
bildutställning på papper. Men vi ska också visa digitala bilder på duk. Även korta bildspel (max 4 min) är välkomna. Återkommer med villkor för inlämning lite
senare.

Torhamns udde-BioFoto Sydost

Mars 25/3 Torhamns Udde (Blekinge)
Torhamns udde är ett välbesökt utflyktsmål. Många kommer hit för att skåda fågel, främst under vår och höst då stora mängder flyttfåglar passerar. Särskilt imponerande är ejdersträcket i månadsskiftet mars-april, då tusentals ejdrar kan
sträcka förbi under en och samma dag. Vid denna tid passerar också stora flockar
med gäss och vadare, på väg till sina häckningsplatser i norr.

Utflykt Vithults Naturreservat-BioFoto Sydost

Feb 18/2 Vithults Naturreservat (Uppvidinge kommun)
I naturreservatet Vithult får du uppleva naturens skiftningar. I Stora Brorsmåla
vandrar du bland prunkande örter och lummiga ädellövträd, i Vithults urskog möter du en mager barrskog med gamla och knotiga träd medan Tängsjö fly erbjuder mossar och öppna kärr där du om våren kan höra orrens spel.