Innemöte Skälby gård BF Sydost

Feb 24/2 Innemöte, Skälby Gård
Information om bildutställningen i April på Skälby och om BioFotos landsmöte på
Öland. Bildvisning av någon/eller några medlemmar. Alla får en chans att ta med ett
antal bilder som vi sedan kan diskutera kring. Vi tar en fika med kaffe, macka och kaka
till självkostnadspris. Allmän diskussion om vår fortsatta verksamhet.

Stensjö By, BioFoto Sydost

Maj 20/5 Kulturreservatet ”Stensjö by”
Stensjö by som länge varit ett populärt besöksmål är sedan 2020 Kalmar läns
första kulturreservat. Rödmålade hus i klunga, små åkerlappar, vidsträckta beteshagar, blomrika vägrenar och gärdesgård efter gärdesgård. Här får du en levande
bild av hur man levde i en skogsby i Småland kring sekelskiftet 1900

Skälby Gård Kalmar-BioFoto Sydost

April 23/4 Skälby Gård (Kalmar)
Lions anordnar en vårmarknad på Skälby Kungsgård i Kalmar varje vår. Vi har
bokat in oss på andra våningen i huvudbyggnaden, där vi tänker ordna med en
bildutställning på papper. Men vi ska också visa digitala bilder på duk. Även korta bildspel (max 4 min) är välkomna. Återkommer med villkor för inlämning lite
senare.